Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr / Subscribe to our Newsletter

Cyrsiau Hyfforddiant Therapi VTCT

Pam Dewis Therapïau a Hyfforddiant In The Pink?

 • Dros 25 mlynedd o brofiad dysgu
 • Wedi cymhwyso mewn ystod eang o gymwysterau therapi cyflenwol a harddwch
 • Agwedd gyfeillgar a phersonol
 • Aelod o’r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol
 • Yn cynnig cymorth ar e-bost
 • Safonau uchel

Pam Dewis Cymwysterau VTCT?

 • Corff dyfarnu cenedlaethol a rhyngwladol
 • Cymwysterau cydnabyddedig
 • Uchel eu parch o fewn y diwydiant
 • Corff dyfarnu sy'n arbenigo mewn therapïau cyflenwol, gwallt a harddwch
 • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu ymuno â sefydliadau aelodaeth broffesiynol
 • Gwarant yswiriant
 • Yn gweithredu ers 1962
 • Cymwysterau yn dilyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Gwybodaeth Bwysig ar gyfer Cyrsiau VTCT

 • Rhaid i ddysgwyr allu gweithio ar safon lefel 3 fel isafswm
 • Rhaid bod gan ddysgwyr lefel uchel o ymrwymiad gan y bydd angen cwblhau astudiaethau achos, aseiniadau a dysgu hunangyfeiriedig i derfynau amser
 • Rhaid i ddysgwyr feddu ar sgiliau TGCh gan y bydd angen lanlwytho tystiolaeth drwy wefan VTCT
 • Rhaid i'r dysgwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer dyddiadau arholiadau ac ymweliadau VTCT (bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod yr hyfforddiant)
 • Bydd 2 ymweliad ardystio VTCT bob blwyddyn (Medi/Hydref a Mawrth/Ebrill) - bydd dysgwyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf o fewn y terfynau amser a nodir yn cael eu cario drosodd i'r dyddiad ardystio nesaf
 • Codir tâl ar ddysgwyr am oriau cymorth tiwtoriaid ychwanegol os bydd angen
 • Gall fod yn ofynnol i ddysgwyr ddod â 'model'
 • Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr fynychu'r ganolfan am asesiadau ymarferol pellach os bydd angen

It is now a VTCT requirement that all learners complete an Infection Prevention unit prior to starting their therapy training course. Please follow this link to enrol for your online course.

Ffurflen Cofrestru
Yn ôl