Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr / Subscribe to our Newsletter

Therapïau Cyflenwol a Chyrsiau TherapiCanolfan VTCT cofrestredig

Cyrsiau byr FHT achrededig

AMDANON NI

Beth sydd ar gael?

Cyrsiau hyfforddiant therapi o safon

Achredir trwy cyrff parchedig (VTCT, FHT)

Cymwysterau yswiriadwy

Triniaethau cyflenwol

Pam hyfforddi gyda ni?

Dros 25 mlynedd profiad dysgu

Cynigir ystod eang o gymwysterau

Safonau uchel

Cyfeillgar ac yn agos-atoch

Cefnogaeth gyfredol ar gael

Hanes llwyddo

Graddfa uchel o lwyddiant


Beth yw ein Hathroniaeth?

I ddarparu'r hyfforddiant a chefnogaeth gorau i'ch galluogi i gyflawni'ch potensial llawn

Ble Ydyn Ni?

Wedi'i lleoli yn nhref hardd Rhisga, yn Ne Cymru, rydym yn hygyrch gan drên, bws neu gar. Lleolir maes parcio wrth ymyl yr adeilad.


Triniaethau
Cyrsiau a Digwyddiadau
Cysylltu
Sylwadau