Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr / Subscribe to our Newsletter

Tylino Thai Glwytyn Llysieuol


Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi’r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i chi allu cyflawni tylino clytiau gwasgu llysieuol Gwlad Thai.


Mae'r cyrsiau'n cynnwys:


* Manteision ac Effeithiau

* Offer Angenrheidiol

* Gwrth-arwyddion

* Sianeli Sen

* Technegau Tylino

* Paratoi Cleientiaid

* Y Weithdrefn Driniaeth

* Amser Triniaeth

* Gwrth-weithredoedd a Chyngor ôl-ofal


Mae'r cwrs wedi'i gymeradwyo gan FHT (Ffederasiwn y Therapyddion Holistig) ac felly bydd yn gymwys ar gyfer DPP (datblygiad proffesiynol parhaus) ac yswiriant.


Er mwyn cael ardystiad, bydd angen i fynychwyr gwblhau 3 triniaeth ar ôl yr hyfforddiant.


Bydd angen i fynychwyr fod â chymhwyster tylino corff cydnabyddedig (City and Guilds, VTCT) sy'n cynnwys anatomeg a ffisioleg cyn y cwrs.


Mae'r gost yn £130.00 sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfr, cymorth trwy e-bost, clytiau gwasgu llysieuol i’w defnyddio yn ystod yr hyfforddiant, ac asesiad.


Bydd angen i'r dysgwyr wisgo dillad salon gyda’u gwallt wedi'i glymu yn ôl oddi ar yr wyneb a chyn lleied â phosibl o golur/gemwaith.


Cyrsiau Nesaf


Dydd Sadwrn 28 Tachwedd 2020

Dydd Llun 17 Mai 2021

Dydd Sadwrn 27 Tachwedd 2021


I wneud cais am y cwrs hwn, cliciwch yma


Yn ôl