Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr / Subscribe to our Newsletter

VTCT Level 3 Certificate In

Swedish Body Massage

Mae'r unedau canlynol wedi'u cynnwys yn y cwrs hwn:


UV30468 Gofal a chyfathrebu â chleientiaid mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch UV30468

UV30491 Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon

UV30424 Darparu tylino'r corff


Mae'r cwrs yn rhedeg dros 5 diwrnod llawn, ac yna 1/2 diwrnod olaf ar gyfer asesu ac arholi


Nid oes unrhyw ofynion cyn mynediad ar gyfer y cwrs hwn


Ar ôl y cwrs bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, llunio astudiaethau achos a chwblhau aseiniadau.


Bydd angen i ddysgwyr ddod â'u tystiolaeth i sesiwn 1/2 diwrnod derfynol lle byddant yn cael asesiad ymarferol a 2 bapur arholiad allanol terfynol


Y gost yw £550 sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfrau, cymorth trwy e-bost ac asesu


Costau ychwanegol - ffi arholiad VTCT £67.50 (2020-2021)

Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, ychydig o golur, dim sglein ewinedd na gemwaith a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb. Os nad yw dysgwyr yn berchen ar wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du gwastad caeedig, sanau du a chrys-t neu grys polo du


Disgwylir i ddysgwyr brynu eu cit olew tylino eu hunain (rhoddir manylion) a dod â'u tyweli, blancedi a gobennydd eu hunain


Yn ymdrin ag addasu technegau tylino i weddu i anghenion cleientiaid unigol, yr amgylchedd lle mae'r driniaeth yn digwydd, technegau tylino, anatomeg a ffisioleg, defnyddio olewau, iechyd, diogelwch a hylendid


Dydd Mercher


30 Medi 2020

7 Hydref 2020

14 Hydref 2020

4 Tachwedd 2020

11 Tachwedd 2020


Cwrs Penwythnos


12-14 Mehefin 2021

19-20 Mehefin 2021

4 Gorffennaf 2021

It is now a VTCT requirement that all learners complete an Infection Prevention unit prior to starting their therapy training course. Please follow this link to enrol for your online course.

Yn ôl